Im Namen des Erhabenen  
  Heiliger Quran Projekt
 
 ن nun

Als Einzelbuchstabe in: 68:1

1
نجد نثر نتق نبع نبط نبز نبذ نبت نبأ نأ  
نخل نخر نحل نحس نحر نحِت نحب نجو نجم نجس  

نسب

نسأ نزل نزف نزغ نزع نذر ندو ندم ندد  

نشز

نشر نشأ نسي نسو نسل نسك نسف نسر نسخ  

نضد

نضخ نضج نصو نصف نصر نصح نصت نصب نَشْط  

نعم

نعل نعق نعس نعج نظر نطق نطف نطح نضر  

نفع

نفش نفس نفر نفذ نفد نفخ نفح نفث نغض  

نقم

نقع نقض نقص نقر نقذ نقب نفى نفل نفق  

نمرِق

نكل نكف نكص نكس نكر نكد نكح نكث نكب  

نوس

نور نوح نوب نوأ نهى نهر نهج نمم نمل  

 

      نيل نوى نوم نوق نوص نوش  
Senden Sie e-Mails mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Website an: info@muslim-markt.de 
Copyright © seit 1999 Muslim-Markt